[Tờ Trình] Đề nghị bổ sung 01 thành viên Ban kiểm oát

Tờ trình về việc bà Văn Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát khi chấp thuận cho bà Văn Thị Hạnh từ nhiệm

[Quy chế] Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Ban hành kèm theo quyết định số: 24/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

[Giấy xác nhận] Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Giấy xác nhận Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

[Quyết định] Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

[Thông báo] Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Công ty CP CT Thái Trung tham gia hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar 2013

11558468754_72cb201d7b

Hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar 2013 được tổ chức từ 12/12/2013 đến 15/12/2013 tại Thành phố Yangon, Myanmar thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên với sự […]

Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

chung nhan nhan hieu

Chủ giấy chứng nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG (VN) – Tổ 21, phường Cam Giá, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Số đơn: 4-2013-00031. Ngày nộp đơn: 02.01.2013. Cấp theo Quyết định số: 15587/QĐ-SHTT, ngày: 20.03.2014 Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp […]