[9/7/2015] Báo giá sản phẩm thép cán TTR

18919181933_ac6be406bc_b

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi tới quý khách hàng lời trào trân trọng. Chúng tôi xin gửi báo giá thép cán TTR thời điểm hiện tại như sau: Ghi chú:  1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, 2. Thanh toán 100% trước khi giao hàng. 3. Giá trên là […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

thong bao

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Căn cứ công văn số 504/UBCK-QLPH về việc chấp thuận công ty đại chúng đối với Công ty CP Cán thép Thái Trung ngày 02/02/2015. Căn cứ quy chế đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Hội đồng quản trị Công […]

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng Công ty

thong bao

Căn cứ Biên bản số 108/BB-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Nghị Quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị […]

Thông báo thay đổi đăng ký thông tin doanh nghiệp

tbt2 (1)

Căn cứ biên bản số 81/BB-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ quyết định số 83/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản trị […]

Thông báo về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

tbt2 (1)

Căn cứ biên bản họp số 01/BB-BKS về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát. Công ty cổ phần cán thép Thái Trung xin Công bố thông tin về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 08/05/2015. Chi tiết thông báo: Đây là một tài liệu Microsoft […]

Công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013 – 2018 và người phụ trách thông tin

tbt2 (1)

Căn cứ Công văn số: 57/CV-TTR ngày 24 tháng 04 năm 2015. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013 – 2018 và người phụ trách thông tin. Chi tiết: 

Công bố thông tin bất thường về thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

tbt2 (1)

Căn cứ Công văn số: 56/CV-TTR ngày 24 tháng 04 năm 2015. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố thông tin bất thường về thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Chi tiết: 

Báo cáo tài chính Quí I năm 2015

24-bao-cao-7

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2015. Nội dung công bố chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính quý 1/2015

cktang

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo tài chính quý 1/2015 như sau: This is an embedded Microsoft Office PDF, powered by Office Online.

[Dự thảo] Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

GOP Y DU THAO

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung mới được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014, các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các Nội […]