Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015. Nội dung công bố chi tiết như sau: