Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cán thép Thái Trung

thong bao

Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Cán thép Thái Trung vào giao dịch trên thị trường UPCOM với những nội dung sau:

Thông báo quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Thong bao chap thuan dang ky giao dich

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Thông tin tóm tắt về Công ty Đại Chúng

thong tin cong ty dai chung

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung giới thiệu thông tin tóm tắt về Công ty Đại Chúng

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

NQ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 […]

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Bien ban hop

Vào hồi 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Chi […]

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

thong bao

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  như sau:  

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí I năm 2017

24-bao-cao-7

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2017. Chi tiết nội dung:

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Bia tai lieu

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. (Ấn vào từng danh mục để xem chi tiết) 1. Danh mục tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên […]

Báo cáo thường niên công ty cổ phần cán thép Thái Trung năm 2016

bao cao thuong nien

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

Công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2016

24-bao-cao-7

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư. Nội dung công bố gồm: – Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; – Báo […]