Đăng ký tham gia sử dụng hệ thống Công bố Thông tin (IDS)

834074765403x172x133x2

Kính gửi: Cục công nghệ thông tin- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung xác nhận tham gia hệ thống Công bố thông tin (IDS) và đăng ký tạo tài khoản sử dụng hệ thống như sau:

Báo cáo thường niên năm 2015

bao cao thuong nien

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo thường niên năm 2015 với nội dung như sau:

[Báo cáo] Tình hình quản trị Công ty năm 2015

Logistics-186x186

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2015. Chi tiết:

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015

24-bao-cao-7

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015. Nội dung công bố chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính Quí I năm 2015

24-bao-cao-7

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2015. Nội dung công bố chi tiết như sau:

Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

chung nhan nhan hieu

Chủ giấy chứng nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG (VN) – Tổ 21, phường Cam Giá, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Số đơn: 4-2013-00031. Ngày nộp đơn: 02.01.2013. Cấp theo Quyết định số: 15587/QĐ-SHTT, ngày: 20.03.2014 Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp […]