[3/9/2015] Báo giá sản phẩm thép cán TTR

tbt2 (1)

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi tới quý khách hàng lời trào trân trọng. Chúng tôi xin gửi báo giá thép cán TTR thời điểm hiện tại như sau: Ghi chú:  1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, 2. Thanh toán 100% trước khi giao hàng. 3. Giá trên là […]

Thông báo thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh

thong bao

Căn cứ giấy Chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 25 tháng 8 năm 2015. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin về đăng ký địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Cán thép Thái […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu lý chứng khoán

thong bao

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Căn cứ Công văn số 504/UBCK-QLPH về việc chấp thuận công ty đại chúng đối với Công ty CP Cán thép Thái Trung ngày 02/02/2015. Căn cứ quy chế đăng ký chứng khoán của Trung […]

Công bố thông tin và báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

giay phep dang ky kinh doanh TTR

Căn cứ bản án số 04/2014/KDTM-PT ngày 19/11/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý”. Căn cứ QĐ thi hành án số 42/QĐ-CCTHA ngày 3/12/2014 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên. Căn cứ Thông […]

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

bao cao tai chinh

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 kèm bản thuyết minh báo cáo tài chính từ quý 1 đến hết quý 2 năm 2015. Chi tiết báo cáo:      

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

834074765403x172x133x2

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015. Chi tiết báo cáo:           

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

ga

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được xây dựng trên cơ sở: – Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; – Điều lệ […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

thong bao

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Căn cứ công văn số 504/UBCK-QLPH về việc chấp thuận công ty đại chúng đối với Công ty CP Cán thép Thái Trung ngày 02/02/2015. Căn cứ quy chế đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Hội đồng quản trị Công […]

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng Công ty

thong bao

Căn cứ Biên bản số 108/BB-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Nghị Quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị […]

Thông báo thay đổi đăng ký thông tin doanh nghiệp

tbt2 (1)

Căn cứ biên bản số 81/BB-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ quyết định số 83/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản trị […]