[Thông báo] Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty

thong bao

          Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 16/03/2016;        Căn cứ Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;        Căn cứ Quyết định […]

[Thông báo] Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

thong bao

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ Dánh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2016 để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 […]

Công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2015

bctc 0215

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư. Nội dung công bố gồm: – Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; – Báo […]

[Thông báo] Thay thế thông báo số 13/TB-TTR ngày 24/02/2016

thong bao

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi Thông báo Thay thế thông báo số 13/TB-TTR ngày 24/02/2016 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết thông báo:

[Thông báo] Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

thong bao

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết thông báo:

[Báo cáo] Tình hình quản trị Công ty năm 2015

Logistics-186x186

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2015. Chi tiết:

[15/12/2015] Báo giá sản phẩm thép cán TTR

thong bao

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng. Chúng tôi xin gửi báo giá thép cán TTR thời điểm hiện tại như sau:   Ghi chú:  1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, 2. Thanh toán 100% trước khi giao hàng. 3. Giá trên […]

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015

24-bao-cao-7

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015. Nội dung công bố chi tiết như sau:

[Thông báo] Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

thong bao

Căn cứ nghị quyết số 221/NQ-HĐQT ngày 03/09/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc giải thể cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thép TTR. Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung xin công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động […]

[3/9/2015] Báo giá sản phẩm thép cán TTR

tbt2 (1)

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi tới quý khách hàng lời trào trân trọng. Chúng tôi xin gửi báo giá thép cán TTR thời điểm hiện tại như sau: Ghi chú:  1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, 2. Thanh toán 100% trước khi giao hàng. 3. Giá trên là […]