Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Bia tai lieu

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. (Ấn vào từng danh mục để xem chi tiết) 1. Danh mục tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên […]