Phiếu đăng ký mua Cổ phần, từ chối đăng ký mua Cổ phần và Văn bản xác nhận

Phiếu đăng ký mua Cổ phần, từ chối đăng ký mua Cổ phần và Văn bản xác nhận việc đăng ký mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Tải về biểu mẫu tại đây

[Thông báo] Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

tbt2 (1)

Thông báo số 46/TB-TTR về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ ngày 15 tháng 08 năm 2014 Tải về tại đây

[Nghị Quyết] Phương án phát hành Cổ phần của Công ty

Nghị Quyết số: 130C/NQ-HĐQT về việc: Phương án phát hành cổ phần của Công ty ngày 07 tháng 08 năm 2014 Tải về tại đây

[Tờ trình] Phương án phát hành Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Tờ trình số: 42/TTr-TTR về việc: phương án phát hành Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 04 tháng 08 năm 2014 Tải về tại đây