[Báo cáo] Tình hình quản trị Công ty năm 2015

Logistics-186x186

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2015. Chi tiết:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

834074765403x172x133x2

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015. Chi tiết báo cáo: