[Tờ trình] Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Tờ trình về việc phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty cổ phần cán thép Thái Trung.