Bản cung cấp thông tin nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Bản cung cấp thông tin nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: