Bản cung cấp thông tin nhân sự Tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Bản cung cấp thông tin nhân sự Tổng giám đốc Công ty: