Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi báo cáo tài chính Quý I năm 2020 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020. Chi tiết báo cáo: