Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay ngày 26/4/2019 vào hồi 8h30′, tại Hội trường Công ty CP Cán thép Thái Trung, địa chỉ: Tổ 21 – Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên, Công ty CP Cán thép Thái Trung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty trân trọng công bố Biên bản Đại hội như sau: