Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí I năm 2018

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2018. Chi tiết nội dung:

Thái Nguyên, Ngày 18 tháng 04 năm 2018