Công bố thông tin bất thường: V/v Thông báo Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2019

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2019, chi tiết như sau: