Công bố thông tin bất thường: Về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: