Công bố thông tin và báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Căn cứ bản án số 04/2014/KDTM-PT ngày 19/11/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý”.

Căn cứ QĐ thi hành án số 42/QĐ-CCTHA ngày 3/12/2014 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên.

Căn cứ Thông báo số 608/TB-THA ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên về việc chấp hành án.

Căn cứ Công văn số 614/CCTHA ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên về việc bàn giao tài sản thế chấp là cổ phần.

Căn cứ biên bản giao nhận cổ phần ngày 13 tháng 8 năm 2015.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin nội dung “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN”. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 8 năm 2015 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư được biết.

Chi tiết Công văn thông báo: