Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

Chủ giấy chứng nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG (VN) – Tổ 21, phường Cam Giá, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Số đơn: 4-2013-00031.

Ngày nộp đơn: 02.01.2013.

Cấp theo Quyết định số: 15587/QĐ-SHTT, ngày: 20.03.2014

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

Chi tiết: