Khai trương cửa hàng giới thiệu & tiêu thụ sản phẩm

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và quảng bá sản phẩm tới các cơ quan, cá nhân khu vực Phổ Yên và vùng lân cận. Ngày 09 tháng 03 năm 2015, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung khai trương cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thép cán TTR tại Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên (Sát chân cầu vượt đường 3 mới đi vào Xã Tiên Phong).

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ khai trương:

Slider: images not found