Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch, mua bán vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất năm 2020 với Cty CP Gang Thép Thái Nguyên

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố nội dung Nghị quyết: