Các sản phẩm thép của công ty Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đều có eteket giấy với các thông số kĩ thuật giúp khách hàng phân biệt dễ dàng với các sản phẩm khác.

eteket

 Một số hình ảnh về sản phẩm thép TTR:

 Quy chuẩn đóng bó sản phẩm:

Sản phẩm sản xuất hàng loạt được đóng bó theo qui chuẩn:
+ Chiều dài cây thép trong bó thép: 11,7m.
+ Mỗi bó thép được đóng bó bằng 5 đai dẹt.
+ Ðóng bó bằng máy đóng bó tự động.
+ Hai đầu mặt cắt được sơn phủ bảo vệ và đánh dấu nhận biết theo các mầu sắc.

CB300V – Sơn mầu xanh
CB400V – Sơn mầu vàng
CB500V – Sơn mầu đỏ

– Eteket được treo ở một đầu của mỗi bó thép có đầy đủ các thông số.
– Các bó thép được đóng bó cố định số lượng thanh thép.