Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu lý chứng khoán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11

Căn cứ Công văn số 504/UBCK-QLPH về việc chấp thuận công ty đại chúng đối với Công ty CP Cán thép Thái Trung ngày 02/02/2015.

Căn cứ quy chế đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Hội đồng quản trị Công ty CP Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cụ thể:

1. Thông tin chứng khoán đăng ký lưu ký:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 15h ngày 07/09/2015

3. Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, xác nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật/ hiệu chỉnh thông tin  cổ đông đến làm việc với công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Tổ 21, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3735 690

Fax: 0280 3735 716

Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ như quy định tại quy chế chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

4. Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sẽ không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

5. Công ty CP Cán thép Thái Trung sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán qua VSD theo hình thức đăng ký lưu ký đi kèm lưu ký tập trung.

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Địa chỉ: Tổ 21, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3735 690

Fax: 0280 3735 716

Email: info@ttr.com.vn

hoặc điền đẩy đủ thông tin theo mẫu dưới đây:

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

File upload:

Nhập mã bảo mật để gửi thông điệp
captcha

Chi tiết:

Thông báo này thay thế cho thông báo số 32/TB-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng Quản Trị Công ty CP Cán thép Thái Trung