Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự, bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty: