Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty CP Cán thép Thái Trung

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty: