Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự chức danh Phó tổng giám đốc Công ty, nội dung cụ thể như sau: