Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cán thép Thái Trung

Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Cán thép Thái Trung vào giao dịch trên thị trường UPCOM với những nội dung sau: Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Thông báo quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Thái Nguyên, ngày 8 tháng 5 năm 2017