Công bố thông tin: Quyết định xử lý vi phạm về thuế

Công ty CP Cán thép Thái Trung xin công bố Quyết định xử lý vi phạm về thuế, nội dung như sau: