Báo cáo tài chính Quý III năm 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, nội dung cụ thể như sau: