Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty: