Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí I năm 2017

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2017. Chi tiết nội dung:

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2017